English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:

در اسناد کنفرانس ریو 20 در سال 2012  تحت عنوان «آینده‌ای که می‌خواهیم» مجموعه‌ای از اهداف توسعه پایدار به شرح زیر اعلام گردید:

 

اهداف توسعه پایدار

 

هدف اول: امحاء فقر در تمام اشکال موجود در سراسر دنیا

هدف دوم: پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی

هدف سوم: اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی

هدف چهارم: اطمینان از آموزش فراگیر با کیفیت مساوی و توسعه فرصت‌های یادگیری برای همگان در تمام ادوار زندگی

هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و تقویت زنان و دختران

هدف ششم: اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و تخلیه فاضلاب

هدف هفتم: اطمینان از دستیابی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اطمینان، پایدار و مدرن برای همه

هدف هشتم: توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان

هدف نهم: تدارک زیر ساخت های قابل تجدید همراه با توسعه جامع و پایدار در راستای صنعتی شدن و توسعه نوآوری

هدف دهم: کاهش تبعیض داخل و میان کشورها

هدف یازدهم: ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن، قابل تجدید و پایدار

هدف دوازدهم: اطمینان از مصرف و الگوهای تولید پایدار

هدف سیزدهم: اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن

هدف چهاردهم: مصرف و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار

هدف پانزدهم: حمایت و توسعه استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمین، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی، توقف فرسایش زمین و توقف خسارت‌های وارده بر تنوع زیستی

هدف شانزدهم: توسعه صلح‌آمیز جوامع در راستای توسعه پایدار از طریق دسترسی به عدالت برای همگان و ایجاد ساختارهای موثر در تمام سطوح

هدف هفدهم: تحکیم پایه های اجرا و احیا مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group